Hạnh phúc là sự cho đi!

15 năm qua, 108 trẻ em bất hạnh đã được ông Đinh Minh Nhật đón về nuôi nấng, có em đã tốt nghiệp đại học. Với ông, lẽ sống chỉ đơn giản vậy