VNPT triển khai hạ tầng viễn thông - CNTT phục vụ kỳ họp Đại hội đồng AIPA 41

Từ ngày 8 đến 10-9, lần thứ ba Quốc hội Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch AIPA và đăng cai tổ chức kỳ họp Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 với chủ đề "Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng".